Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowych

Kierownik projektu: Maciej Solarczyk

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Dzięki obliczeniom będzie można poszerzyć stan wiedzy na temat podatności kotwienia konsol aluminiowych na różnym podłożu. W programie badawczym uwzględniono różne podłoże pod konsolami - stalowe oraz betonowe. Konsole poddane zostaną działaniu jednokierunkowemu siły (zgodnie z procedurą podaną w załączniku E do ETAG 34) oraz działaniu dwukierunkowemu obciążenia (jednoczesne działanie obciążenia grawitacyjnego oraz pochodzącego od parcia/ssania wiatru, co w lepszym stopniu odwzorowuje rzeczywiste zachowanie elementu). Ponadto rozważony zostanie wpływ podkładek wzmacniających - zmniejszających ramię zrywające śrubę (w przypadku podłoża stalowego) lub kotwę (w przypadku podłoża betonowego) oraz zwiększających sztywność giętną blachy podstawy połączenia. W analizie uwzględniony będzie dodatkowo wpływ dokręcenia śruby lub kotwy na nośność połączenia.