wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych

Kierownik projektu: Monika Zielińska

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Streszczenie projektu

Badania prowadzone są w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof PG. Prowadzone obliczenia numeryczne wykonywane są w programie Abaqus. Mają one na celu ocenę przydatności stosowania algorytmów tomografii ultradźwiękowej do obrazowania struktur ceglanych. Badania prowadzą do wniknięcia wewnątrz danego elementu i na podstawie przebiegu fal stworzenie map przekrojowych.

Publikacje

  1. M. Zielińska, M. Rucka , Non-destructive assessment of masonry pillars using ultrasonic tomography, Materials 2018, 11, 2543 11, (2018) 1-17

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93