Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

 1. R. Osiński, Średnia cyrkulacja i transport wód w Bałtyku Południowym, Sesja sprawozdawcza użytkowników warszawskiego centrum komputerów dużej mocy KDM , (2005)
 2. R. Osinski, Mean circulation and mass transport in the south Baltic., European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, , (2005)
 3. R.Osinski, Results of simulation of mean circulation in the south Baltic Sea., 5th Baltic Sea Science Congress The Baltic Sea - a Changing Ecosystem , (2005)
 4. W.Walczowski, J. Piechura, W. Maslowski, R.Osinski, The Baltic Sea: freshwater source for the pan-Arctic region – in situ observations and high-resolution modeling approach., Norwegian Costal Current ( NCC) workshop , (2005)
 5. R.Osinski, J.Jakacki , Some Results of Simulation of Mean Circulation and Transport in the Baltic Sea with a High-Resolution Ice-Ocean Model, konferencja US/EU-Baltic International Symposium , (2006)
 6. R.Osinski, J.Jakacki, W.Maslowski, J.Piechura, Investigation of the dynamics of water and transport in the south Baltic Sea with a numerical model and observations., konferencja European Geosciences Union General Assembly EGU06-A-06057, (2006) 448
 7. J.Jakacki, R.Osinski, W.Maslowski, J.Piechura , The Influence of model resolution on local dynamics and simulated currents in The Baltic Sea, konferencja, European Geosciences Union General Assembly EGU06-A-06057, (2006) 164
 8. R.Osinski, J.Jakacki, The influence of large-scale atmospheric forcing on a variability of the circulation in the Baltic Sea., Baltic Sea Science Congress 1, (2007) 11
 9. J. Jakacki, R. Osinski, J. Piechura, W. Walczewski, M. Kitowska, Eddie activities in the south Baltic Sea: analysis of numerical model results and observations., European Geosciences Union General Assembly 9, (2007) 10804
 10. Robert Osiński, Symulacja procesów dynamicznych w Morzu Bałtyckim zintegrowanym modelem ocean-lód., Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie , (2008) 112
 11. Dzierzbicka-Glowacka, L., Żmijewska, I. M., Mudrak, S., Jakacki, J., and Lemieszek, A, Population modelling of Acartia spp. in a water column ecosystem model for the Southern Baltic Sea, Biogeosciences Discuss. 7, (2010) 55-82
 12. Lidia Dzierzbicka-Głowacka , Karol Kuliński, Anna Maciejewska, Jaromir Jakacki, Janusz Pempkowiak, Particulate Organic Carbon in the southern Baltic Sea. Numerical simulations and experimental data, Oceanologia 52, (2010) 621-648
 13. Lidia Dzierzbicka-Glowacka, Iwona Żmijewska, Stella Mudrak, Jaromir Jakacki, Anna Lemieszek, Population modelling of Acartia spp. in a water kolumn ekosystem model for the South-Eastern Balic Sea, Biogeosciences 7, (2010) 2247-2259
 14. Maciej Janecki, Jaromir Jakacki, Lidia Dzierzbicka-Glowacka, Robert Osiński, Modeling of ice cover of the Balic Sea, 6th Study Conference on BALTEX 1, (2010) 1
 15. Nowicki A., Dzierzbicka-Głowacka L., Jakacki J., Janecki M., A new marine ecosystem model for Baltic Sea, EGU, Wiedeń2011 1, (2011) 1
 16. Janecki M., Jakacki J., Dzierzbicka-Głowacka L., Nowicki A., Modeling of Baltic Sea ice cover using CESM model, EGU Wiedeń, 2011 1, (2011) 1
 17. Jakacki J., Janecki M., Nowicki A., Dzierzbicka-Głowacka L., Modeling of the Baltic Sea, EGU Wiedeń, 2011 1, (2011) 1
 18. Janecki M., Jakacki J., Nowicki A., Dzierzbicka-Głowacka L., Marine ecosystem model for Baltic Sea, 8th BSSC, St.Petersburg, 2011 1, (2011) 1
 19. Janecki M., Jakacki J., Nowicki A., Dzierzbicka-Głowacka L., New Baltic Sea coupled ice-ocean-ecosystem model, 8th BSSC, St.Petersburg, 2011 1, (2011) 1
 20. Aleksander Barowski, Zastosowanie zintegrowanego modelu numerycznego POPCICE o wysokiej rozdzielczości do symulacji rozkładu wód pochodzenia oceanicznego w Morzu Bałtyckim na przykładzie dużego wlewu w 2003 roku., Politechnika Gdańska 2011, (2011) 59
 21. Janecki M., Dzierzbicka-Głowacka L., Jakacki J., Nowicki A. , Ice-ocean-ecosystem model of the Baltic Sea, EGU 1, (2012) 1
 22. Nowicki A., Janecki M., Jakacki J., Dzierzbicka-Głowacka L., Coupled ice-ocean model of the Baltic Sea - variability of ice cover, EGU 1, (2012) 1
 23. Dzierzbicka-Głowacka L., Janecki M., Lemieszek A., Jakacki J., Nowicki A., Population dynamics of a dominant species (Pseudocalanus, Acartia and Temora) in the Gulf of Gdansk (southern Baltic Sea), EGU 1, (2012) 1
 24. Dzierzbicka-Głowacka L., Janecki M., Jakacki J., Nowicki A., 3D ice-ocean-ecosystem model of the Baltic Sea, ECSA50 1, (2012) 1
 25. Dzierzbicka-Głowacka L., Janecki M., Nowicki A., Jakacki J., Activation of the operational ecohydrodynamic model (3D CEMBS) ? the ecosystem module, Oceanologia 55(3), (2013) 543-572
 26. Dzierzbicka-Głowacka L., Jakacki J., Janecki M., Nowicki A., Activation of the operational ecohydrodynamic model (3D CEMBS) - the hydrodynamic part, Oceanologia 55(3), (2013) 519-541
 27. Dzierzbicka-Glowacka, Lidia; Jakacki, Jaromir; Janecki, Maciej; Nowicki, Artur, Activation of the marine ecosystem model 3D CEMBS for the Baltic Sea in operational model, EGU General Assembly . EGU2013-8754, (2013) -
 28. J. Jakacki, A. Przyborska and S. Kosecki, Modeling bottom currents at chemical weapon dumpsite areas, BSSC 2013 -, (2013) -
 29. Szymon Kosecki, Anna Przyborska, Jaromir Jakacki , Modeling of the Spitsbergen fjords, ASSW 2013 -, (2013) -
 30. Sebastian Meler, Raport z wykonanych prac nad zaadoptowaniem i empiryczną weryfikacją modelu hydrodynamicznego POP dla Bałtyku, UDA-POIG.01.01.02-22-011/09 Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk) -, (2013) -
 31. Sebastian Meler, Raport z wykonanych prac nad zaadoptowaniem i empiryczną weryfikacją modelu hydrodynamicznego POP dla Bałtyku, UDA-POIG.01.01.02-22-011/09 Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk) -, (2013) -
 32. J.Jakacki, A.Przyborska, M.Przyborski, M.Białoskórski, A.Nowicki, C.Sochacki, M.Wichorowski, T.Tylman, eBalticGrid - application for visualization of real-time Baltic Sea ice-ocean model results, Computer Sciences Journal -, (2015) -
 33. J.Jakacki, S.Meller, Evaluation and Implementation of the Regional Coupled Iceocean Model of the Baltic Sea, Geoscience Model Development Journal -, (2015) -
 34. Bełdowski J., Z. Klusek, M. Szubska, R. Turja, A.I. Bulczak, D. Rak, M. Brenner, T. Lang, L. Kotwicki, K. Grzelak, J. Jakacki, et al., Chemical Munitions Search & Assessment - An evaluation of the dumped munitions problem in the Baltic Sea, Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography -, (2015) -
 35. Jakacki J., Estimation of polluted area in case of potential leakage of the chemical munitions, 3 rd Science for the Environment Conference Aarhus Denmark -, (2015) -
 36. J.Jakacki, A.Przyborska, M.Przyborski, M.Białoskórski, A.Nowicki, and R.Tylman , eBaltic-Grid - a system for visualization of past, present and future physical state of the Baltic Sea, Foresight Symposium -, (2015) -
 37. J.Jakacki, A.Przyborska, and S.Kosecki, Coupled ice-ocean model of the Baltic Sea, Foresight Symposium -, (2015) -
 38. J. Jakacki, A. Przyborska, M. Przyborski, M. Białoskórski, A. Nowicki, C. Sochacki, M. Wichorowski, and R. Tylman, eBalticGrid - the new tool embedded in the PLGrid infrastructure, Cracow Grid Workshop -, (2015) -
 39. J.Jakacki, M.Przyborski, A.Przyborska, M.Białoskórski, A.Nowicki, C.Sochacki, M.Wichorowski, R.Tylman, eBaltic-Grid - nowa usługa dziedzinowa tworzona w Infrastrukturze PLGrid, Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk -, (2015) -
 40. R. Osiński, J. Jakacki, Warstwa górna a warstwa głębinowa - dwa reżimy cyrkulacji wód w Morzu Bałtyckim, Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk -, (2015) -
 41. Jacek Beldowski, Zygmunt Klusek, Marta Szubska, Raisa Turja, Anna I. Bulczak, Daniel Rak, Matthias Brenner, Thomas Lang, Lech Kotwicki, Katarzyna Grzelak, Jaromir Jakacki, Nicolai Fricke, Anders Östin, Ulf Olsson, Jacek Fabisiak, Galina Garnaga, Jenny Rattfelt Nyholm, Piotr Majewski, Katja Broeg, Martin Söderström, Paula Vanninen Stanislaw Popiel, Jakub Nawala, Kari Lehtonen, Rune Berglind, Beata Schmidt , Chemical Munitions Search & Assessment an evaluation of the dumped munitions problem in the Baltic, Deep-Sea Research 2, (2016) 100
 42. Jaromir Jakacki (1), Anna Przyborska (1), Arild Sunfjord (2), Jon Albertsen (3), Michał Białoskórski (4), and Bartosz Pliszka (4), Modeling of water masses exchange between Brepolen and the main fjord in the Western Svalbard fjord - Hornsund, EGU 10, (2016) 10
 43. Miłosz Martynow, Wymiana wód między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim, Politechnika Gdańska, WFTiMS -, (2017) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93