Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie konstrukcji żelbetowych

Kierownik projektu: Anna Kopańska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Analiza numeryczna i weryfikacja wyników uzyskanych z wcześniej przeprowadzonych badań eksperymentalnych żelbetowych przestrzennych węzłów tarczowych z tarczą wspornikową obciążoną po wysokości oraz tarczą z przewieszeniem przy różnej smukłości ścinania

oraz ze zróżnicowanym ukształtowaniem zbrojenia. Możliwa kontrola przyjętych założeń w analizie teoretycznej uwzględniającej zmodyfikowaną teorię pól naprężeń ściskanych (MCFT).