Logowanie do System sprawozdań KDM

Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym

Kierownik projektu: Aneta Zdolska

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Badania dotyczą procesu propagacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych w basenie falowym. Przy pomocy środowiska MATLAB opracowuję trójwymiarowy model falowy, który pozwoli na poznanie nieliniowych efektów transformacji falowania w kanałach, basenach portowych oraz w zbiornikach zamkniętych. Problem jest nowatorski i pozwoli na analizę trójwymiarowych efektów generacji i transformacji falowania dla zdefiniowanych warunków początkowych. Wyniki wykorzystane będą w mojej pracy doktorskiej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93