wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie przekrojów czynnych na jonizację

Kierownik projektu: Mateusz Zawadzki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Oddziaływania nieskoenergetycznych elektronów z molekułami są obiektem niesłabnącego zainteresowania badań naukowych. Jednak wciąż istnieje zapotrzebowanie na kompleksowe i niezawodne zestawy przekrojów czynnych jako danych wejściowych dla modeli fizykochemicznych.W proponowanym projekcie zostaną wykonane obliczenia całkowitych przekrój czynny na jednokrotną jonizację molekuł wieloatomowych. Przeanalizowane zostaną interakcje kompleksów molekularnych z elektronami przy wykorzystaniu modelu BEB (binary-encounter-Bethe) dla energii zderzenia od progu na jonizację do 3 keV. W celu uzyskania danych niezbędnych w modelu BEB, geometryczna i elektronowa struktura molekuł zostanie przebadana metodami chemii kwantowej.Rezultaty obliczeń zostaną porównane z wynikami eksperymentalnymi otrzymanymi we współpracy naukowców Politechniki Gdańskiej i J. Heyrovsky Institute - Czech Academy of Science. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na lokalnych i międzynarodowych konferencjach oraz zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach.

Publikacje

  1. M. ZAWADZKI, G. DOLMAT, B. DIAZ, G. TATREAU, B. HLOUSEK, M. A. KHAKOO, Low Energy Electron Impact Elastic and Vibrational Excitation of Acetonitrile, The 71st Gaseous Electronics Conference (GEC) 2018, Meeting of The American Physical Society GT1, (2018) 00001
  2. M. ZAWADZKI, M.A. KHAKOO, Elastic Scattering of Low Energy Electrons from Acetonitrile, 49th Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics APS Meeting, Ft. Lauderdale, Florida D07, (2018) 002

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93