Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiego

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma za cel analizę konstrukcji metalowych cylindrycznych silosów (na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych) służącą weryfikacji założeń normowych (które bazują głównie na uproszczonych modelach mechanicznych i wzorach empirycznych) oraz zdobycie nowej wiedzy na temat pozytywnego wpływu materiału sypkiego na nośność wyboczeniową silosów z blachy płaskiej oraz falistej podczas stanów napełniania i opróżniania. Zostaną wykonane statyczne i dynamiczne przestrzenne obliczenia numeryczne MES silosów cylindrycznych. W obliczeniach uwzględnione zostaną imperfekcje geometryczne i obciążeniowe. Wykonane zostaną analizy liniowe i nieliniowe dla stateczności silosów obciążonych normowo (obciążeniami stałymi oraz zmiennymi) oraz materiałem sypkim. Zachowanie materiałów sypkich zostanie opisane zaawansowanym prawem konstytutywnym dla materiałów sypkich, opartym na teorii hipoplastyczności, wzbogaconej o nielokalność w obszarze osłabienia.

Publikacje

  1. P. Hajko, J. Tejchman, M. Wójcik, Investigations of local/global buckling of cylindrical metal silos with corrugated sheets and open-sectional column profiles, Thin-Walled Structures 123, (2018) 321-350
  2. M. Sondej, C. Ratnayake, M. Wójcik, Economical and safe method of granular material storage in silos in offshore port terminals, Polish Maritime Research 25, 3(99), (2018) 62-68
  3. P. Hajko, J. Tejchman, M. Wójcik, Numerical investigations on buckling of cylindrical metal silos with corrugated sheets and open-sectional column profiles. , Proc. Conf. on Shell Structures, Theory and Applications, CRC Press. Taylor & Francis, BALKEMA vol. 4, (2018) 227-230
  4. P. Hajko, J. Tejchman, M. Wójcik, Numerical investigations on buckling of cylindrical metal silos with corrugated sheets and open-sectional column profiles. , Proc. Conf. on Shell Structures, Theory and Applications, CRC Press. Taylor & Francis, BALKEMA vol. 4, (2018) 227-230