wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiego

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma za cel analizę konstrukcji metalowych cylindrycznych silosów (na podstawie przestrzennych obliczeń numerycznych) służącą weryfikacji założeń normowych (które bazują głównie na uproszczonych modelach mechanicznych i wzorach empirycznych) oraz zdobycie nowej wiedzy na temat pozytywnego wpływu materiału sypkiego na nośność wyboczeniową silosów z blachy płaskiej oraz falistej podczas stanów napełniania i opróżniania. Zostaną wykonane statyczne i dynamiczne przestrzenne obliczenia numeryczne MES silosów cylindrycznych. W obliczeniach uwzględnione zostaną imperfekcje geometryczne i obciążeniowe. Wykonane zostaną analizy liniowe i nieliniowe dla stateczności silosów obciążonych normowo (obciążeniami stałymi oraz zmiennymi) oraz materiałem sypkim. Zachowanie materiałów sypkich zostanie opisane zaawansowanym prawem konstytutywnym dla materiałów sypkich, opartym na teorii hipoplastyczności, wzbogaconej o nielokalność w obszarze osłabienia.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93