wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznych

Kierownik projektu: Paweł Maciakowski

Centrum Techniki Morskiej

Ośrodek Badawczo Rozwojowy

Gdynia

Streszczenie projektu

Celem głównego projektu jest zamodelowanie, przebadanie możliwości wykorzystania do budowy anten stacji hydrolokacyjnych oraz optymalizacji pojedynczego układu dwóch elementów piezoelektrycznych.

Dzięki modelowaniu wykonanemu w grancie TASK, optymalizacji będą podlegać wymiary elementów dwuczęstotliwościowego przetwornika piezoelektrycznego oraz dobór materiałów najlepiej spełniających wymagania warstw dopasowania i tłumiącej. Wynikiem prac będzie wykonanie pojedynczego przetwornika spełniającego wymagania dotyczące zadanej częstotliwości pracy oraz oczekiwanej sprawności. Pozytywne wyniki tego projektu pozwolą w przyszłości na projektowanie wieloelementowych modułów anten, znajdujących zastosowanie w urządzeniach hydrolokacyjnych, hydrograficznych lub też w dziedzinie badań nieniszczących bądź medycyny.

OBR CTM S.A. posiada ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie technologii sonarowych. W ramach prac dla NCBiR opracowany i skonstruowany został prototyp stacji hydrolokacyjnej SHL-101/T i zainstalowany na okręcie 646 w 2007 roku. Na bazie tego prototypu została wykonana stacja SHL-101/TM, na okręt ORP Kormoran, przyjęty do służby w listopadzie 2017 roku. Jednak kluczowy element tej stacji, antena, jest produkcji zagranicznej. Jest to bariera dla dalszego rozwoju oraz poważna luka w krajowych kompetencjach. Technologia wytwarzania anten hydroakustycznych, opartych na wieloczęstotliwościowych elementach piezoelektrycznych, nie jest dostępna w kraju. Podstawy zasad działania takich elementów zostały dobrze opisane w pracach naukowych i rozprawach doktorskich w latach 80-tych oraz w patentach do zastosowań medycznych w latach 90-tych. Dodatkowo, sprawdzona w okresie kilkudziesięciu lat praktyczna znajomość fizyki działań podwodnych w obszarze hydroakustyki stanowi doskonałą podstawę do podjęcia prac nad rozwinięciem własnych rozwiązań w Polsce. Umożliwi to uzupełnienie istniejących już kompetencji o takie, które uniezależnią rynek krajowy od obcych technologii.

W OBR CTM S.A. takie prace, dzięki dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (działalność statutową), podejmuje zespół, w skład którego wejdą dwie osoby ze stopniem naukowym doktora z dziedziny fizyki, z doświadczeniem w modelowaniu numerycznym, MES oraz inżynierii materiałowej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93