Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Oziębło Magdalena, Rozprawa doktorska "Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałowe", Politechnika Gdańska, WILiŚ -, (2018) -