Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka

Kierownik projektu: Krzysztof Wołoszyk

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest ocena wytrzymałości kadłuba statku obejmująca wszystkie aspekty budowy i eksploatacji oraz uwzględniająca ryzyko związane z przekroczeniem dopuszczalnej nośności granicznej. Jej celem jest opracowanie metody opartej na analizie ryzyka dla optymalnego projektowania konstrukcji kadłuba statku, ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności i niskich kosztów budowy oraz eksploatacji.Duża część projektu obejmuje numeryczną analizę nośności granicznej płyt z użyciem oprogramowania ANSYS Mechanical APDL.Przeprowadzone zostaną numeryczne badania nośności granicznej płyt i usztywnionych płyt z uwzględnieniem: degradacji korozyjnej, pęknięć zmęczeniowych, dużych odkształceń spowodowanych kolizją lub wejściem na mieliznę, naprężeń pospawalniczych.Opracowany również zostanie algorytm do szacowania nośności granicznej całego kadłuba statku oraz optymalizacji jego konstrukcji z wykorzystaniem sieci neuronowych. Do tego celu wykorzystane zostanie oprogramowanie Matlab.


Publikacje

  1. K. Wołoszyk, Y. Garbatov, FE analysis of support-specimen interaction of compressive experimental test , Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies/ CRC Press -, (2019) 423-428
  2. K. Wołoszyk., Y. Garbatov, Uncertainty assessment of ultimate strength of corroded stiffened plates subjected to different maintenance actions, Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies/ CRC Press -, (2019) 429-436