Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka

Kierownik projektu: Krzysztof Wołoszyk

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest ocena wytrzymałości kadłuba statku obejmująca wszystkie aspekty budowy i eksploatacji oraz uwzględniająca ryzyko związane z przekroczeniem dopuszczalnej nośności granicznej. Jej celem jest opracowanie metody opartej na analizie ryzyka dla optymalnego projektowania konstrukcji kadłuba statku, ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności i niskich kosztów budowy oraz eksploatacji.Duża część projektu obejmuje numeryczną analizę nośności granicznej płyt z użyciem oprogramowania ANSYS Mechanical APDL.Przeprowadzone zostaną numeryczne badania nośności granicznej płyt i usztywnionych płyt z uwzględnieniem: degradacji korozyjnej, pęknięć zmęczeniowych, dużych odkształceń spowodowanych kolizją lub wejściem na mieliznę, naprężeń pospawalniczych.Opracowany również zostanie algorytm do szacowania nośności granicznej całego kadłuba statku oraz optymalizacji jego konstrukcji z wykorzystaniem sieci neuronowych. Do tego celu wykorzystane zostanie oprogramowanie Matlab.