wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne

Kierownik projektu: Adam Dąbrowski

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obecnie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na wysyłanie w kosmos coraz bardziej delikatnych i kruchych eksperymentów (w szczególności biologiczne czy chemiczne). Kluczową trudnością jest wyniesienie ładunku przy pomocy rakiety, której środowisko jest wyjątkowo trudne: wysokie temperatury, duże przyspieszenia, drgania. Celem projektu jest zbadanie jak przenoszą się warunki, w szczególności drgania rakiety na ładunek. Kluczowe dane pozyskiwane są w projekcie REXUS/BEXUS, zarządzanym przez Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR) oraz Szwedzką Agencję Kosmiczną (SNSB), koordynowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zespół uzyskał miejsce w rakiecie, której start odbędzie się wiosną 2019.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93