Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropii

Kierownik projektu: Leszek Dąbrowski

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Opracowywane skafoldy to ażurowe struktury stosowane w tytanowych, drukowanych 3D implantach ortopedycznych czy stomatologicznych, w obszarze styku z tkanką kostną. Ażurowa struktura ma obniżyć sztywności do sztywności sąsiedniej tkanki kostnej i pozwolić na przerastanie tkanki kostnej do wnętrza porów. Znane rozwiązania geometrii skafoldów cechują się za wysoką sztywnością (mimo wzrostu porowatości do poziomu minimalnej wymaganej wytrzymałości) oraz niekorzystnym zróżnicowaniem sztywności w poszczególnych kierunkach (anizotropią). Utalentowanej studentce udało się w ramach pracy inżynierskiej opracować dokładny model geometryczny obiecującej, ale słabo przebadanej struktury wzorowanej na diamencie. Jej badania wykazały dużo mniejszą sztywność (przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości) i większą anizotropię struktury diamentowej od obecnie stosowanych. W ramach grantu obliczeniowego chcemy uzyskać skafold idealny: izotropowy i sztywny jak tkanka kostna (albo zbadać, jak blisko struktura diamentowa może zbliżyć się do ideału). Obliczenia będą polegały na jakościowych modyfikacjach kształtu i optymalizacji parametrów wielokomórkowego modelu MES skafoldu.

Publikacje

  1. A. Dąbrowski, L. Dąbrowski, Inverse heat transfer problem solution for sounding rocket using moving window optimization, Plos One -, (2019) -