Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Bartłomiej Warzecha, Construction analysis of container homes, praca magisterska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -, (2018) -