wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania stateczności zespołu kontenerów stalowych

Kierownik projektu: Piotr Iwicki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Praca dotyczy zagadnień stateczności i nośności granicznej kontenerów stalowych.

Zbudowane zostaną modele mes pojedynczych kontenerów oraz zespołu kontenerów do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym. Zbadany zostanie wpływ otworów oraz zmiany obciążeń na stateczność konstrukcji. Do realizacji projektu wykorzystany zostanie program Abaqus i komputery pozwalające na analizy zadań o dużej liczbie elementów skończonych.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93