Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych

Kierownik projektu: Marcin Wikło

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny

Wydział Mechaniczny

Radom

Streszczenie projektu

Przekładnie cykloidalne w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno przemysłu jak również zespołów badawczych o czym świadczy rosnąca liczba artykułów w czasopismach naukowych jak również wystąpień na konferencjach.

Zalety przekładni cykloidalnych takie jak wysoka sprawność, małe gabaryty i masa, wysokie przełożenia oraz zdolność do kilkukrotnego przeciążenia przyczyniły się do zastosowania ich w dużej ilości aplikacji. Główne pole zastosowań przekładni do niedawna ulokowane było w przemyśle ciężkim i stoczniowym.

Dzięki postępowi technologii obróbki mechanicznej, przekładnie cykloidalne można wykonać jako przekładnie bezluzowe, dzięki temu podbijają nowe dziedziny przemysłu między innymi szeroko pojętą robotykę. Biorąc pod uwagę ich dużą sztywności, w chili obecnej właściwie nie maja konkurencji w robotach wieloosiowych gdzie wykorzystywane są w pierwszych stawach. Ze względu na masę przekładni w ostatnich osiach (kiści) stosowane są najczęściej przekładnie harmoniczne, które w chili obecnej właściwie nie mają konkurencji. Jednak producenci przekładni cykloidalnych cały czas pracują nad zmniejszeniem ich masy i dzięki temu nad zwiększeniem zakresu ich stosowania.

Ogólna zasada działania przekładni cykloidalnej. Moment napędowy wprowadzany do przekładni przez wałek wejściowy, przekazywany jest przez parę kół obiegowych, współpracujących z pinami zewnętrznymi, osadzonymi w obudowie na piny wewnętrzne i wałek wyjściowy.

2. Opis stanowiska badawczego

Grupa badawcza wydziału mechanicznego zaprojektowała obliczyła i wykonała przekładnię cykloidalną która jest badana na stanowisku badawczym znajdującym się na wydziale. Otwarta budowa stanowiska badawczego, w tym torów pomiarowych umożliwia wykonywanie badań różnego typu.

Sterowanie, monitoring i akwizycja wybranych danych były realizowane na komputerze PC. Tor pomiarowy wykonano głównie na bazie elementów firmy National Instrument. Akwizycja danych odbyła się w oparciu o środowisko programowe LabView.

3. Uzasadnienie korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK oraz informacje o oprogramowaniu

Badania nad rozwojem przekładni cykloidalnych są cały czas kontynuowane. W roku 2018 będzie zaprojektowana i wykonana następna przekładnia z wyeliminowanymi wadami obecnej przekładni.

Zadania jakie będę realizowane w trakcie rozwoju przekładni to:

- Minimalizowanie fluktuacji momentu

- Minimalizacja masy przekładni, optymalizacja

- Sprawdzenie możliwości zastosowanie lżejszych metali lub niemetali

Zadania to wymagają przeprowadzenia szeregu symulacji z wykorzystaniem oprogramowania do dynamiki ciał sztywnych sprzężonego z oprogramowaniem do metody elementów skończonych. Niekwestionowanym liderem na rynku tego typu symulacji jest oprogramowanie firmy MSC: Adams, Nastran z Patranem oraz MARC.

W ramach projektu będziemy korzystać tylko z licencji MSC. Software.

Publikacje

  1. Roman KRÓL, KINEMATICS AND DYNAMICS OF TWO STAGE CYCLOIDAL GEARBOX, Autobusy 6, (2018) 523-527
  2. M. Wikło, K. Olejarczyk, K. Kołodziejczyk, R. Król, Output torque fluctuation for cycloidal gear box, INTERNATIONAL GEAR CONFERENCE 27th-29th August 2018 Lyon 2, (2018) 795-805