Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozy

Kierownik projektu: Małgorzata Grzywińska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging - MRI) z wykorzystaniem zjawiska ograniczonej dyfuzji cząsteczek wody (DWI - diffusion-weighted imaging), wspomaga diagnostykę zmian patologicznych prostaty. Rozwój technologiczny umożliwia obrazowanie tą metodą przy użyciu ultra wysokich wartości współczynnika b, gdzie standardowy model monoeksponencjalny może nie mieć zastosowania. Związane jest to z nie-Gaussowskimi właściwościami wody, które są częściowo zależne od środowiska wewnątrzkomórkowego. Zastosowanie modelu kurtozy, umożliwia scharakteryzowanie takiego zachowania. Bardziej zaawansowany matematyczny model dopasowywania krzywej zaniku intensywności sygnału dyfuzji za pomocą modelu kurtozy, zapewnia parametr Kapp, który prawdopodobnie odzwierciedla heterogeniczność i nieregularność mikrostruktury komórkowej.

Zadanie badawcze będzie polegało na analizie retrospektywnych badań obrazowych dyfuzji za pomocą modelu dyfuzji kurtozy (DK) przy użyciu oprogramowania Diffusional Kurtosis Estimator (DKE). Program ten wymaga instalacji oprogramowania MATLAB.

Wyniki pracy mają zwrócić uwagę na potencjalną wartość dodaną do analizy obrazowania za pomocą modelu kurtozy w diagnostyce pacjentów z zmianami patologicznymi prostaty.