Logowanie do System sprawozdań KDM

Kwantowy chaos w układach otwartych

Kierownik projektu: Jan Tuziemski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Dynamika wielociałowych układów kwantowych prowadzi do rozprzestrzeniania się kwantowej informacji na stopnie swobody tych układów. Przypuszcza się że istnieją związki pomiędzy tym zjawiskiem, określanym mianem mieszania kwantowej informacji, a procesem termalizacji układów kwantowych. Hipotezę tą potwierdzono dla dwóch grup układów: w układach które nie termalizują (w których dochodzi do wielociałowej lokalizacji) mieszanie kwantowej informacji przebiega wolno, natomiast układy, w których proces termalizacji przebiega bardzo szybko, również bardzo prędko mieszają kwantową informację. By móc potwierdzić ogólność postulowanego związku pomiędzy szybkością termalizacji i szybkością mieszania kwantowej informacji należy przebadać pozostałe, nie należące do dwóch skrajnych grup opisanych powyżej, oddziałujące układy kwantowe.Z tego względu duże nadzieje wiąże się z doświadczalnym badaniem tego procesu w układach wielociałowych. Celem projektu jest opracowanie teorii mieszania kwantowej informacji w układach otwartych, pozwalającej na interpretację wyników eksperymentalnych.