Logowanie do System sprawozdań KDM

Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznych

Kierownik projektu: Marcin Ciołek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Archiwalne nagrania foniczne zawierają szum szerokopasmowy oraz zakłócenia impulsowe. Obecność tych zakłóceń w nagraniu zmniejsza zrozumiałość przekazywanych treści, a w przypadku nagrań muzycznych dodatkowo utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich właściwy odbiór estetyczny. Dlatego usuwanie obu typów zakłóceń w procesie rekonstrukcji archiwalnych nagrań fonicznych jest ważnym elementem ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.Projekt jest kontynuacją badań prowadzonych w ramach mojego doktoratu (Marcin Ciołek) "Usuwanie zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań fonicznych". W ramach projektu realizowane będą tegoroczne prace dyplomowe inżynierskie, których jestem opiekunem.1. Dawid Smoliński "Usuwanie zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań fonicznych"

2. Piotr Miśkiewicz, Filip Woźniakowski "Usuwanie szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznych"