Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie numeryczne w geomechanice

Kierownik projektu: Jakub Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Dynamiczny rozwój metod numerycznych otworzył nowe możliwości w zakresie obliczeń inżynierskich i naukowych ośrodka gruntowego. Celem projektu jest szeroko rozumiane modelowanie numeryczne w geomechanice obejmujące: zagadnienia dużych deformacji, zjawiska geometrycznie i materiałowo nieliniowe oraz testy elementarne i rozwiązania "testowe" tzw. benchmarki. Projekt przewiduje budowę związków konstytutywnych służących do opisu ośrodka gruntowego z uwzględnieniem nieliniowości materiałowej, lepkości oraz efektów czasowych (np. tiksotropii). Proponowane rozwiązania i modele będą stanowić bazę do lepszego zrozumienia zjawisk mechanicznych i czasowych w ośrodku gruntowym podczas wykonywania fundamentów oraz pracy konstrukcji pod obciążeniem użytkowym.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93