Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie numeryczne w geomechanice

Kierownik projektu: Jakub Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Dynamiczny rozwój metod numerycznych otworzył nowe możliwości w zakresie obliczeń inżynierskich i naukowych ośrodka gruntowego. Celem projektu jest szeroko rozumiane modelowanie numeryczne w geomechanice obejmujące: zagadnienia dużych deformacji, zjawiska geometrycznie i materiałowo nieliniowe oraz testy elementarne i rozwiązania "testowe" tzw. benchmarki. Projekt przewiduje budowę związków konstytutywnych służących do opisu ośrodka gruntowego z uwzględnieniem nieliniowości materiałowej, lepkości oraz efektów czasowych (np. tiksotropii). Proponowane rozwiązania i modele będą stanowić bazę do lepszego zrozumienia zjawisk mechanicznych i czasowych w ośrodku gruntowym podczas wykonywania fundamentów oraz pracy konstrukcji pod obciążeniem użytkowym.

Publikacje

  1. Konkol Jakub; Bałachowski Lech, Large deformation modelling of CPT probing in soft soil - pore water pressure analysis, Proceedings of 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'18) 1, (2018) 371-376
  2. Konkol Jakub; Bałachowski Lech; Linowiecki Jan, LDFEM analysis of FDP auger installation in cohesive soil, Proceedings of the 9th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering (NUMGE 2018) 1, (2018) 603-610