Logowanie do System sprawozdań KDM

Optymalizacja parametrów wykonania aplikacji związanych z wydajnością i mocą

Kierownik projektu: Paweł Czarnul

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy optymalizacji wykonania aplikacji równoległych w heterogenicznym środowisku równoległym z różnymi urządzeniami typu CPU i GPU. Celem roboczym projektu jest optymalizacja odwzorowania aplikacji równoległej i jej parametrów na środowisko równoległe, które składa się z wielu różnych urządzeń obliczeniowych takich jak CPU, GPU, koprocesory. W założeniu testowany będzie wpływ ograniczenia mocy pobieranej przez urządzenia obliczeniowe na wydajność. Planowane jest ograniczanie pobieranej mocy poszczególnych urządzeń za pomocą API udostępnianych przez producentów w celu oceny wydajności/moc dla konkretnych aplikacji testowych i późniejszego skonstruowania wydajnych algorytmów odwzorowania aplikacji na opisany wyżej heterogeniczny system. Planowane jest wykonanie testów dla reprezentatywnych aplikacji równoległych różnych klas.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93