Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Kierownik projektu: Zbigniew Usarek

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest udoskonalenie metody nieniszczącej badania materiałów znanej pod akronimem MFL (ang. magnetic flux leakage). Metoda ta pozwala na wykrywanie ubytków materiału na jak i pod powierzchnią obiektów charakteryzujących się właściwościami ferromagnetycznymi. Zadaniem nietrywialnym jest rozróżnianie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych na podstawie analizy standardowego sygnału MFL. Jedną z proponowanych metod pozwalających na rozróżnianie pomiędzy oboma rodzajami wad jest pomiar wycieku resztkowego RMFL (ang. residual magnetic flux leakage). Symulacje z wykorzystaniem metody elementów skończonych umożliwiają przeprowadzenie parametrycznej analizy uwzględniającej różne rodzaje i położenie wad. Pozwala to na ocenę potencjału metody pomiaru RMFL w kontekście rozróżniania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych. Efektem końcowym badań będzie propozycja konstrukcji układu służącego do pomiaru RMFL.