Logowanie do System sprawozdań KDM

Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych

Kierownik projektu: Tomasz Falborski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Planowany projekt badawczy będzie obejmować analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji budowlanych, w szczególności konstrukcji stalowych, poddanych obciążeniom sejsmicznym i parasejsmicznym. Analizy zostaną przeprowadzone w programie MATLAB.

Publikacje

  1. T. Falborski, R. Jankowski, Advanced Hysteretic Model of a Prototype Seismic Isolation System Made of Polymeric Bearings, Applied Sciences 8(3), 400 , (2018) 1-18
  2. T. Falborski, N. Lasowicz, Numerical investigation on dynamic response of a steel lattice tower under various seismic events, 13th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES -, (2019) -