wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych

Kierownik projektu: Tomasz Falborski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Planowany projekt badawczy będzie obejmować analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji budowlanych, w szczególności konstrukcji stalowych, poddanych obciążeniom sejsmicznym i parasejsmicznym. Analizy zostaną przeprowadzone w programie MATLAB.

Publikacje

  1. T. Falborski, R. Jankowski, Advanced Hysteretic Model of a Prototype Seismic Isolation System Made of Polymeric Bearings, Applied Sciences 8(3), 400 , (2018) 1-18

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93