Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa

Kierownik projektu: Mateusz Rzymowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zespół CD WiComm będący częścią Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zajmuje się tematyką inżynierii bezprzewodowej, ze szczególnym naciskiem na projektowanie i realizację systemów bezprzewodowych, w tym zaawansowanych układów mikrofalowych. Zespół czynnie partycypuje w badawczych projektach międzynarodowych, gdzie opracowywane są innowacyjne rozwiązania z zakresu wysokich częstotliwości. W obecnie prowadzonych projektach zespół skupia się na rozwiązaniach dot. testowania bezpieczeństwa systemów komunikacji bezprzewodowej, jak i rozwijaniu mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo tych systemów.

W ramach grantu obliczeniowego zakłada się wykorzystanie zestawu narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych w procesie projektowania systemów komunikacji bezprzewodowych o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Zagadnienie to obejmuje dwa główne kierunki badań:

1) Projektowanie, symulacje i optymalizację układów antenowych ? kompleksowe tworzenie modeli układów antenowych, które pozwalają na sterowanie wiązką promieniowania elektromagnetycznego. Dotyczy to zarówno układów trójwymiarowych, jak i struktur planarnych. Tak skomponowane modele będą mogły być eksportowane i symulowane w modelu dowolnego środowiska propagacyjnego, a następnie zrealizowane i wykorzystane w rzeczywistych systemach komunikacyjnych.

2) Modelowanie i symulacje środowisk propagacyjnych ? tworzenie modeli różnych środowisk propagacyjnych, zarówno w układzie statycznym, jak i dynamicznym (obiekty stojące w miejscu lub poruszające się), dzięki czemu będzie możliwa wstępna weryfikacja projektowanych układów antenowych oraz stworzenie dokładnych modeli kanałów komunikacyjnych, a także wytycznych dotyczących optymalnego geometrycznego rozlokowania poszczególnych komponentów systemu komunikacyjnego.

Oprócz wykorzystania w projektach badawczo-rozwojowych, wyniki badań przeprowadzonych za pomocą środowiska Altair Hyperworks, będą wykorzystywane do tworzenia publikacji w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej oraz artykułów prezentowanych na konferencjach naukowych, a także wsparcia w procesie dydaktycznym (konsultacje projektów/dyplomów studenckich) zw. z powyższymi zagadnieniami.

Publikacje

  1. M. Rzymowski and L. Kulas, Influence of ESPAR antenna radiation patterns shape on PPCC-based DoA estimation accuracy, 2018 22nd International Microwave and Radar Conference (MIKON 22, (2018) pp. 69-72
  2. M. Groth, K. Nyka and L. Kulas, RSS-Based DoA Estimation Using ESPAR Antenna Radiation Patterns Spline Interpolation, 2018 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) 2018, (2018) pp. 1-5