Logowanie do System sprawozdań KDM

Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy identyfikacji charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy. Aby zidentyfikować te właściwości u żywych ludzi konieczne jest zastosowanie metod odwrotnych. Modele w postaci układów wieloczłonowych zostaną poddane analizie dynamicznej. Z uwagi na liczbę niewiadomych konieczne będzie zastosowanie metod optymalizacji. Z uwagi na niepewności związane z naturalną różnorodnością, błędami numerycznymi, pomiarowymi i niedokładnością modelowania zostanie zastosowane podejście probabilistyczne. Zostaną zastosowane metody tworzenia meta modeli lub metody sztucznej inteligencji np. sieci neuronowe ,aby w przyszłości móc określić właściwości mięśni żuchwy u poszczególnych pacjentów bez konieczności przeprowadzania kosztownych obliczeniowo obliczeń i powtarzania eksperymentów.

W projekcie wymagany będzie program do analizy dynamiki układów wieloczłonowych Adams.

Publikacje

  1. W. Wojnicz, I. Lubowiecka, A. Tomaszewska, K. Szepietowska, P. Bielski, Jaw biomechanics: estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint, COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI'2018), AIP Conference Proceedings -, (2018) -