Logowanie do System sprawozdań KDM

Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckich

Kierownik projektu: Maria Osińska

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Streszczenie projektu

Celem mojej pracy licencjackiej, jest analiza dotychczasowych indeksów oscylacji atlantyckich, oraz obliczenie nowych wskaźników tego typu, na szerokościach geograficznych dotychczas nieopisanych takimi narzędziami. Planowo, chcę obliczyć sześć indeksów: Arctic Oscillation (opisujący relację między Wyżem Arktycznym, a Niżem Islandzkim), North Atlantic Oscillation (relacja Niż Islandzki - Wyż Azorski), North Atlantic Tropical Oscillation (relacja Wyż Azorski - Niż Równikowy), South Atlantic Tropical Oscillation (relacja Niż Równikowy - Południowy Wyż Subtropikalny) South Atlantic Oscillation (relacja Południowy Wyż Subtropikalny, Niż Subantarktyczny) oraz Antarctic Oscillation (relacja Niżu Subantarktycznego z Wyżem Antarktycznym).

Po obliczeniu nowych indeksów oscylacji atlantyckich chcę sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy nimi, a zaobserwowanymi fenomenami pogodowymi na wybrzeżach Atlantyku, celem stwierdzenia czy narzędzia mogą zostać wykorzystywane w przyszłości w celu predykcji zmian pogodowych lub klimatycznych.