Logowanie do System sprawozdań KDM

Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniach

Kierownik projektu: Tymon Kilich

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wybór, opracowanie i implementacja heurystycznych metod (algorytmów) optymalizacji (takich jak np. symulowane wyżarzanie, algorytmy genetyczne i ewolucyjne, algorytmy mrówkowe, itp.). Metody te znajdują szczególne zastosowanie w problemach, w których często nie wiadomo czy i ile minimów istnieje, a rozwiązanie dobre (niekoniecznie idealne) jest wystarczające. Tego typu problemy są spotykane w praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, zaś algorytmy te mogą być jedynym możliwym sposobem ich rozwiązania. Problemem, do którego algorytmy te zostaną zastosowane w ramach niniejszego projektu grupowego jest optymalizacja parametrów w obliczeniach z dziedziny fizyki atomowej i molekularnej, jednak dzięki uniwersalności tych metod możliwe jest łatwe dostosowanie powstałych skryptów do użytku w innych dziedzinach.