Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Michalska M. A., Sieradzan A. K., Lipska A. G., Liwo A., Izomeryzacja L I D alaniny w gruboziarnistych polach siłowych, Seminarium firmy Polygen i Wyatt 1, (2018) 1