wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)

Kierownik projektu: Maria Kaźmierczak

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt badawczy jest realizowany w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA BIS 6, nr 2016/22/E/HS6/00237.

Głównym celem projektu jest zbadanie powiązań pomiędzy dyspozycyjną empatią a wrażliwością na płacz dziecka ? bodziec, który silnie wzbudza rodzicielskie fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje. W projekcie badawczym oparto hipotezy badawcze na spodziewanych powiązaniach pomiędzy zmienną zależną (responsywnością w odpowiedzi na płacz dziecka) oraz predyktorami reprezentującymi trzy obszary ważne dla empatycznej wrażliwości w parach i w rolach rodzicielskich: 1) czynnikami fizjologicznymi (hormonalnymi); 2) czynnikami osobowymi; 3) czynnikami dotyczącymi pary. Prowadzone badania pozwolą na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące kluczowych kwestii dla jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka. Podczas badań archiwizowany będzie materiał badawczy w postaci obrazu i dźwięku, zgodnie z zaplanowaną procedurą badawczą.Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93