Logowanie do System sprawozdań KDM

Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych

Kierownik projektu: Michał Kwasek

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt badawczy związany jest z doktoratem realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Temat pracy dotyczy elementów metalowych użytych w XIX w. obiektach budowlanych. Są one badane pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, przez co projekt łączy w sobie zagadnienia z dwóch dziedzin naukowych. Planowana jest m.in. analiza elementów konstrukcyjnych. Ze względu na historyczny charakter badanych elementów, brak możliwości przeprowadzenia badań eksperymentalnych, ważnym aspektem jest wykonanie modeli obliczeniowych w oprogramowaniu opartym na Metodzie Elementów Skończonych. Do tego celu został wybrany program Abaqus.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93