Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałych

Kierownik projektu: Michał Chodkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Lublin

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu opracowanie i weryfikację modeli (m. in. dobór odpowiednich pól siłowych i ich parametrów) do symulacyjnego badania zwilżalności ciał stałych przez ciecze takie jak woda, formamid, dijodometan oraz niektóre węglowodory.

Obliczenia numeryczne prowadzone są za pomocą metody dynamiki molekularnej, z użyciem pakietu LAMMPS pracującym w trybie równoległym (wymagany klaster o architekturze homogenicznej). Na obecnym etapie nie jest konieczne używanie żadnych dodatkowych bibliotek. Jeżeli klaster wyposażony jest w koprocesory Intel Xeon Phi, można użyć ich do akceleracji obliczeń. Jeżeli klaster wyposażony jest w procesory graficzne Nvidia Tesla z odpowiednią ilością pamięci, można użyć ich do akceleracji obliczeń.


Publikacje

  1. M. Chodkowski, P. Bryk, K. Terpiłowski, Wetting of silicon <100> surface by water - experiment and computer simulations, 16th Young Researchers' Conference - Materials Science and Engineering 2017, (2017) 2017
  2. M. Chodkowski, P. Bryk, K. Terpiłowski, The dependence of the size and the shape of water droplet on contact angle values in molecular dynamics computer simulations, XII Copernican International Young Scientists Conference 2018, (2018) 2018
  3. M. Chodkowski, P. Bryk, New forcefield for molecular dynamic simulations of cylindrical water droplet on the silicon surface, XVI Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications 2018, (2018) 2018