Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałych

Kierownik projektu: Michał Chodkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Lublin

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu opracowanie i weryfikację modeli (m. in. dobór odpowiednich pól siłowych i ich parametrów) do symulacyjnego badania zwilżalności ciał stałych przez ciecze takie jak woda, formamid, dijodometan oraz niektóre węglowodory.

Obliczenia numeryczne prowadzone są za pomocą metody dynamiki molekularnej, z użyciem pakietu LAMMPS pracującym w trybie równoległym (wymagany klaster o architekturze homogenicznej). Na obecnym etapie nie jest konieczne używanie żadnych dodatkowych bibliotek. Jeżeli klaster wyposażony jest w koprocesory Intel Xeon Phi, można użyć ich do akceleracji obliczeń. Jeżeli klaster wyposażony jest w procesory graficzne Nvidia Tesla z odpowiednią ilością pamięci, można użyć ich do akceleracji obliczeń.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93