Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej

Kierownik projektu: Michał Wodtke

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane są badania teoretyczne zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej. W wyniku oscylacji jednej z powierzchni tworzących podporę, w szczelinie rozdzielającej współpracujące elementy, generowane jest nadciśnienie zdolne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. Planuje się przeprowadzenie analiz obliczeniowych początkowo jedynie z wykorzystaniem CFD. W dalszej perspektywie, biorąc pod uwagę sposób realizacji drgań jednej z powierzchni podpory, planowane są również analizy uwzględniające interakcję płynowo - strukturalną (FSI).

Publikacje

  1. F. Wasilczuk, M. Wasilczuk, M. Wodtke, Hydrostatic thrust bearing with reduced power losses, Bimonthly Tribologia 281 (5), (2018) 123-131
  2. B. Bastian, R. Gawarkiewicz, A Search of an Inducer Geometry that is Beneficial for Lifting Parameters af a Lifted Object of a Selected Shape, Bimonthly Tribologia 5, (2019) 13-17