Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej

Kierownik projektu: Michał Wodtke

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane są badania teoretyczne zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej. W wyniku oscylacji jednej z powierzchni tworzących podporę, w szczelinie rozdzielającej współpracujące elementy, generowane jest nadciśnienie zdolne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. Planuje się przeprowadzenie analiz obliczeniowych początkowo jedynie z wykorzystaniem CFD. W dalszej perspektywie, biorąc pod uwagę sposób realizacji drgań jednej z powierzchni podpory, planowane są również analizy uwzględniające interakcję płynowo - strukturalną (FSI).

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93