Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych

Kierownik projektu: Damian Głowienka

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Ogniwa słoneczne stanowią prężnie rozwijającą się dziedzinę pozyskiwania energii w ekologiczny sposób. Jednym z obiecujących typów ogniw, które pojawiły się w ostatnich latach są ogniwa zawierające materiał perowskitowy o strukturze CH3NH3PbX3, gdzie X oznacza halogenek. Takie ogniwa wykazują dużą efektywność konwersji energii, jednakże zachodzące w nich mechanizmy generacji, rekombinacji i transportu nośników ładunku są wciąż niezrozumiałe.Modelowanie ogniw perowskitowych z wykorzystaniem elektrycznego modelu dryfu-dyfuzji pozwala na symulowanie zjawiska fotoprzewodnictwa i wyjaśnienie zjawisk elektrycznych zachodzących w materiale aktywnym. Model uwzględnia równania na rozkład potencjału i pola elektrycznego, jak i równania ciągłości dla przewodnictwa elektrycznego (elektrony i dziury), ekscytonowego oraz jonowego (aniony i kationy) w badanym materiale. Równania rozwiązuje się metodą różnic skończonych w czasie i przestrzeni. Symulacje przestrzenne i dynamiczne, pozwolą na dokładne zbadanie mechanizmów generacji i rekombinacji nośników ładunku, zaś uwzględnienie przewodnictwa jonowego, jak i stanów pułapkowych, powinno wyjaśnić zjawisko histerezy obserwowane w układach perowskitowych.Obliczenia oparte są na własnym oprogramowaniu napisanym w języku C++, jednak wielkość siatki przestrzennej wiąże się z dużą ilością potrzebnej pamięci RAM. Długi czas ustalenia stanu równowagi wpływa na wydłużenie czasu obliczeń, który waha się od kilku godzin do nawet wielu tygodni symulacji. Korzystanie z komputerów o znacznie większej mocy obliczeniowej, pozwoli na skrócenie czasu obliczeniowego, a dzięki temu możliwe będzie wykonanie większej liczby analiz, co znacząco wpłynie na dokładność wykonywanych badań. Wyniki przeprowadzonych symulacji zostaną przedstawione w pracy doktorskiej osoby wnioskującej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93