Logowanie do System sprawozdań KDM

Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych

Kierownik projektu: Anna Grzymkowska

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Tematyką rozprawy doktorskiej jest wyznaczanie przestrzennych pól przepływów w kanałach łopatkowych turbin parowych, przy użyciu sztucznych sieci neuronowych (SSN). Pierwszy etap prac obejmuje przeprowadzenie numerycznych obliczeń przepływu pary przez wybrane kanały łopatkowe turbin parowych, celem wyznaczenia przestrzennych rozkładów parametrów, tj. ciśnienie, temperatura, liczba Macha, itp. Drugi etap będzie polegał na stworzeniu modelu neuronowego, pozwalającego na znacznie szybsze uzyskanie rozkładów parametrów w kanałach przepływowych, tożsamych z wynikami obliczeń numerycznych. Końcowym etapem prac będzie walidacja stworzonego modelu neuronowego dla wybranych kanałów łopatkowych turbin parowych.