wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

Kierownik projektu: Agnieszka Sabisz

Gdański Uniwersytet Medyczny

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Dotychczasowe prace wykazały, że nadciśnienie tętnicze i inne choroby naczyniowe są domniemanymi czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń poznawczych. Związek pomiędzy nadciśnieniem, starzeniem, zmianami w strukturach mózgu i funkcjami poznawczymi jest jednak do dziś nie w pełni zrozumiały. Zadanie badawcze w ramach projektu obliczeniowego będzie dotyczyło analiz obrazów strukturalnych i czynnościowych mózgu na podstawie dotychczas przebadanej grupy tj. 250 osób. Celem niniejszej pracy jest znalezienie obszarów mózgu w których występują zmiany w mikrostrukturalne i czynnościowe. Wyniki pracy stanowią wkład w zrozumienie relacji między wiekiem a nadciśnieniem tętniczym w szczególności u osób z kontrolą ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Publikacje

  1. Patrycja Naumczyk, Agnieszka Sabisz, Marta Witkowska, Anna Marcinkowska, Beata Graff, Krzysztof Jodzio, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska, Krzysztof Narkiewicz, Zmiany funkcjonalne w mózgowych mechanizmach kontroli hamowania - efekt wieku i nadciśnienia, Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T (i więcej) w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej. 17-18 listopad, (2017) sesja II
  2. Agnieszka Sabisz, Patrycja Naumczyk, Anna Marcinkowska, Marta Witkowska, Beata Graff, Aleksandra Konarzewska, Anna Glińska, Anna Jankowska, Krzysztof Jodzio, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska, Krzysztof Narkiewicz, Różnice w starzeniu się istoty białej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - ocena na podstawie DTI, Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T (i więcej) w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej. 17-18 listopad, (2017) sesja II
  3. Patrycja Naumczyk, Agnieszka Sabisz, Marta Witkowska, Anna Marcinkowska, Beata Graff, Krzysztof Jodzio, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska, Krzysztof Narkiewicz, Zmiany mózgowe towarzyszące nadciśnieniu, Spotkanie naukowe w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 5 grudnia, (2017) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93