Logowanie do System sprawozdań KDM

Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

Kierownik projektu: Agnieszka Sabisz

Gdański Uniwersytet Medyczny

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Dotychczasowe prace wykazały, że nadciśnienie tętnicze i inne choroby naczyniowe są domniemanymi czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń poznawczych. Związek pomiędzy nadciśnieniem, starzeniem, zmianami w strukturach mózgu i funkcjami poznawczymi jest jednak do dziś nie w pełni zrozumiały. Zadanie badawcze w ramach projektu obliczeniowego będzie dotyczyło analiz obrazów strukturalnych i czynnościowych mózgu na podstawie dotychczas przebadanej grupy tj. 250 osób. Celem niniejszej pracy jest znalezienie obszarów mózgu w których występują zmiany w mikrostrukturalne i czynnościowe. Wyniki pracy stanowią wkład w zrozumienie relacji między wiekiem a nadciśnieniem tętniczym w szczególności u osób z kontrolą ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Publikacje

  1. Patrycja Naumczyk, Agnieszka Sabisz, Marta Witkowska, Anna Marcinkowska, Beata Graff, Krzysztof Jodzio, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska, Krzysztof Narkiewicz, Zmiany funkcjonalne w mózgowych mechanizmach kontroli hamowania - efekt wieku i nadciśnienia, Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T (i więcej) w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej. 17-18 listopad, (2017) sesja II
  2. Agnieszka Sabisz, Patrycja Naumczyk, Anna Marcinkowska, Marta Witkowska, Beata Graff, Aleksandra Konarzewska, Anna Glińska, Anna Jankowska, Krzysztof Jodzio, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska, Krzysztof Narkiewicz, Różnice w starzeniu się istoty białej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - ocena na podstawie DTI, Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T (i więcej) w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej. 17-18 listopad, (2017) sesja II
  3. Patrycja Naumczyk, Agnieszka Sabisz, Marta Witkowska, Anna Marcinkowska, Beata Graff, Krzysztof Jodzio, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska, Krzysztof Narkiewicz, Zmiany mózgowe towarzyszące nadciśnieniu, Spotkanie naukowe w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 5 grudnia, (2017) -
  4. Naumczyk P., Sawicka A.K., Brzeska B., Sabisz A., Jodzio K., Radkowski M., Czachowska K., Winklewski P.J., Finc K., Szurowska E., Demkow U., Szarmach A., Cognitive Predictors of Cortical Thickness in Healthy Aging, Advances in Experimental Medicine and Biology 1116, (2018) 51-62