wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawy

Kierownik projektu: Krzysztof Suchocki

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy analizy właściwości metrologicznych elektrod woltamperometrycznych na powierzchni których przebiegają reakcje elektrochemiczne (odwracalne, quasiodwracalne i nieodwracalne). W jego ramach zostały wyznaczone właściwości metrologiczne statyczne i dynamiczne tych elektrod dla różnych typów reakcji elektrochemicznych, różnych kształtów elektrod oraz różnych kształtów napięcia polaryzacyjnego. Aktualnie moje prace skoncentrowane są na opracowaniu metod, które pozwolą na wyznaczenie wartości tych właściwości elektrod. W tym celu analizuję możliwość wykorzystania metod chronopotencjometrycznych, chronoamperometrycznych i woltamperometrycznych. Analiza tych metod sprowadza się do rozwiązania m.in. równań transportu jonów, w których uwzględniona jest dyfuzja, migracja, konwekcja i ciśnienie.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93