Logowanie do System sprawozdań KDM

Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawy

Kierownik projektu: Krzysztof Suchocki

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy analizy właściwości metrologicznych elektrod woltamperometrycznych na powierzchni których przebiegają reakcje elektrochemiczne (odwracalne, quasiodwracalne i nieodwracalne). W jego ramach zostały wyznaczone właściwości metrologiczne statyczne i dynamiczne tych elektrod dla różnych typów reakcji elektrochemicznych, różnych kształtów elektrod oraz różnych kształtów napięcia polaryzacyjnego. Aktualnie moje prace skoncentrowane są na opracowaniu metod, które pozwolą na wyznaczenie wartości tych właściwości elektrod. W tym celu analizuję możliwość wykorzystania metod chronopotencjometrycznych, chronoamperometrycznych i woltamperometrycznych. Analiza tych metod sprowadza się do rozwiązania m.in. równań transportu jonów, w których uwzględniona jest dyfuzja, migracja, konwekcja i ciśnienie.

Publikacje

  1. K. Suchocki , Influence of the Square Wave Voltage on Dynamical Properties of a Flat Voltammetric Electrode in the Time Domain by the Electrochemical Reversible Reaction, 2018 XV International Scientific Conference on Optoelectronic and Electronic Sensors (COE) 0000, (2018) 0000
  2. K. Suchocki , 1. Monografia pt. , Monografia - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 0000, (2018) 1-200