Logowanie do System sprawozdań KDM

Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznych

Kierownik projektu: Rafał Bernaś

Instytut Rybactwa Śródlądowego

Zakład Ryb Wędrownych

Olsztyn

Streszczenie projektu

Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznych jest skutecznym narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu populacjami ryb, głównie łososiowatych. Opierają się one na analizie pokrewieństwa obliczanej na podstawie polimorfizmu genetycznego. Generalnie, do analizy pokrewieństwa stosuje się dwie metody obliczeniowe z kilkoma modyfikacjami: metodę wykluczenia (exclusion-based methods) i metody oparte na analizie prawdopodobieństwa (likelihood-based methods). Metody oparte na prawdopodobieństwie stosują dziedziczenie mendlowskie ilościowo do obliczania prawdopodobieństw w różnych stosunkach kandydujących spośród zbioru jednostek, a następnie wybierają relacje, które mają największe prawdopodobieństwo wnioskowania. Niniejszy projekt zakłada obliczanie poziomu efektywności zarybień trocią wędrowną Salmo trutta L. przy zastosowaniu metod bayesowskich na podstawie analizy zgromadzonych genotypów rodzicielskich z polskich stad hodowlanych i ich potencjalnego potomstwa.

Publikacje

  1. Rafał Bernaś, Mariann Arnyasi, Matthew P. Kent, Sigbj?rn Lien, Roman Wenne, Hatchery origin and selection evidence in the sea trout populations from southern Baltic Sea, Ecology and Evolution -, (2018) -