Logowanie do System sprawozdań KDM

Model roztopów śniegu

Kierownik projektu: Tomasz Berezowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu przetestowane zostanie narzędzie do szybkich prognoz (nowcasting) zagrożenia powodziowego związanego z szybkimi roztopami sniegu w Polsce. Do prognoz rozkładu pokrywy snieżnej wykorzystany zostanie model meteorologiczny WRF (uruchamiany lokalnie na komputerach pracowników PG). Natomiast post-processing w programie R - obliczanie roztopów i przelicznie na hydrogram odbywać się będzie na superkomputerach.

Publikacje

  1. Tomasz Berezowski, Andrzej Chybicki, High-Resolution Discharge Forecasting for Snowmelt and Rainfall Mixed Events, Water 10(1), (2018) 56

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93