Logowanie do System sprawozdań KDM

Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskich

Kierownik projektu: Paweł Wiczling

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz (RP HPLC) jest jedną z najczęściej używanych technik chromatograficznych. Optymalizacja warunków rozdzieleń jest ważnym etapem w opracowywaniu każdej metody separacji analitów w RP HPLC. Wciąż stosowana metoda prób i błędów ma liczne niedoskonałości. Dzięki komputerowemu wsparciu można uzyskać teoretyczny chromatogram na podstawie serii eksperymentów wstępnych. Jednak programy optymalizacyjne wymagają dużej liczby wstępnych eksperymentów . W ramach projektu zaproponowany zostanie model opisujący zachowanie grupy analitów w kolumnie chromatograficznej. Taki model pozwala zrozumieć wpływ parametrów układu separacyjnego na retencję. Może być też wykorzystywany do przewidywania retencji w oparciu o techniki bayesowskie, które polegają na połączeniu informacji z ilościowych zależności struktura-retencja, wyprowadzonych dla wcześniej analizowanych związków oraz o wyniki dowolnej liczby eksperymentów wstępnych. Zaproponowana w grancie tematyka jest badaniem nowatorskim w chromatografii w skali światowej.

Publikacje

  1. Kubik Ł, Kaliszan R, Wiczling P, Analysis of Isocratic-Chromatographic-Retention Data using Bayesian Multilevel Modeling, Anal Chem 90, (2018) 13670-13679