Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Mateusz Durkalec, Patrycja Rudnik, Praca magisterska pt. "Modelowa i eksperymentalna weryfikacja funkcji przejścia z parametrów polowych na parametry elektrotechniczne w defektoskopii szyn kolejowych metodą prądów wirowych", Politechnika Gdańska, WFTiMS -, (2017) -
  2. M. Augustyniak, P. Borzyszkowski, M. Buława, Towards an universal method for predicting eddy-current sensor characteristics in the railway industry, Journal of Nondestructive Evaluation (Springer) 1, (2019) 1
  3. M. Augustyniak, P. Borzyszkowski, M. Buława , Towards an Universal Method for Predicting Eddy-Current Sensor Characteristics in the Railway Industry , Journal of Nondestructive Evaluation 38, (2019) 29