Logowanie do System sprawozdań KDM

Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennych

Kierownik projektu: Andrzej Chybicki

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zobrazowania wielospektralne pochodzące z satelitów obserwacyjnych Ziemi charakteryzują się relatywnie dużą rozdzielczością przestrzenną i czasową. Ich specyfikacja techniczna pozwala na ich wykorzystanie nie tylko w meteorologii i telemonitoringu atmosfery, ale także w innych dziedzinach takich jak rolnictwo precyzyjne, bezpieczeństwo, detekcja pożarów lasów i łąk oraz innych.

W powyższym kontekście, przedmiotem podjętych przez Wnioskodawcę badań jest szeroko rozumiana analiza oraz asymilacja wielospektralnych wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych otrzymywanych z satelitów obserwacji Ziemi z wykorzystaniem technik GIS. W szczególności realizowane prace dotyczą wykorzystania danych pochodzących z numerycznego modelu prognozy pogody (ang. Numerical Weather Prediction - NWP) WRF EMS (ang. Weather Research and Forecast Environmental Modelling System) jako danych wspomagających określanie wybranych wskaźników dotyczących powierzchni Ziemi.