Logowanie do System sprawozdań KDM

Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej

Kierownik projektu: Miłosz Martynow

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Grant obliczeniowy przeznaczony jest na prowadzenie badań z zakresu obliczeniowej fizyki i chemii. Badane będą duże molekuły zawierające około 100 atomów, które można wykorzystać w konwersji energii słonecznej. Badane molekuły charakteryzują się centrum katalitycznym zawierającym takie pierwiaski jak Osm czy Rubid.

Uzyskane dane posłużą do opracowania teoretycznych modeli absorpcji i emisjii światła oraz do zgłębienia wiedzy dotyczącej transferu energii w molekule oraz jej wibracji. Uzyskane i opracowane dane są cenne dla europejskich zespołów chemii analitycznej, z którymi prowadzona jest ciągła współpraca.

Obliczenia prowadzone będą między innymi za pomocą programu Gaussian, zaś analiza wyników oparta będzie o takie oprogramowanie jak Matlab czy Python. Ze względu na wielkość badanych molekuł oraz metodę alokacji pamięci przez program Gaussian niezbędny jest dostęp do dużej ilości pamięci RAM oraz pamięci dyskowej, na której będą przetrzymywane pliki niezbędne to obliczeń. Dodatkowo czas obliczeń może wahać się od jednego dnia do dwóch miesięcy, więc niezbędny jest dostęp do wydłużonego czasu obliczeń.