Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągów

Kierownik projektu: Artur Maurin

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem prowadzonych badań jest weryfikacja modeli analitycznych służących do określania właściwości użytkowych rurociągów hydraulicznych poddawanych działaniu zjawiska uderzenia hydraulicznego. Uderzenie hydrauliczne to nagły wzrost ciśnienia towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu przepływu cieczy. Wartość uzyskanego ciśnienia, która zależy od sprężystości objętościowej cieczy, sprężystości rur oraz szybkości zatrzymywania przepływu, może być tak duża, że spowoduje uszkodzenie ściany rurociągu, szczególnie w miejscach występowania imperfekcji geometrycznych.

Głównym narzędziem jest oprogramowanie ANSYS, na które IMP PAN posiada wykupioną licencję. Zostaną wyznaczone częstości, postaci drgań własnych oraz naprężenia powstające w różnych typach badanych struktur. Oprogramowanie MSC Patran zostanie wykorzystane do przygotowania siatki elementów skończonych. Oprogramowanie Matlab będzie używane do analizy i wizualizacji otrzymanych wyników. Rezultaty zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Publikacje

  1. Artur Maurin, MODEL STRUKTURALNY MES RUROCIAGU DO BADANIA UDERZENIA HYDRAULICZNEGO, Oprac. IMP PAN, nr arch. 907, Gdańsk 2017. 907, (2017) 18