Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych

Kierownik projektu: Grzegorz Żywica

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter naukowo-badawczy, a jego efektem będą głównie publikacje naukowe. W ramach projektu prowadzone będą różnego typu analizy numeryczne wybranych elementów maszyn wirnikowych, takich jak: turbiny parowe i gazowe, mikroturbiny energetyczne, kompresory i turbiny wodne. Obiektem badań będą następujące elementy takich maszyn: wały, łożyska, tarcze wirnikowe, łopatki, korpusy oraz konstrukcje podpierające. Analiza numeryczna będzie obejmowała zarówno obliczenia dynamiczne jak i wytrzymałościowe, w tym: analizę modalną, analizę drgań wymuszonych, analizę trójwymiarowego stanu odkształceń i naprężeń wywołanych siłami statycznymi i dynamicznymi, analizę odkształceń i naprężeń cieplnych, optymalizację strukturalną konstrukcji.

Obiektem badań będą głównie prototypowe maszyny wirnikowe rozwijane w IMP PAN w Gdańsku. Opracowanie nowych konstrukcji takich maszyn wymaga zastosowania nowoczesnych, zaawansowanych systemów komputerowych oraz szczegółowej analizy wszystkich kluczowych podzespołów. Zastosowanie najnowszego oprogramowania MES i CFD pozwala na projektowanie, wielokryterialną optymalizację oraz analizę różnych stanów pracy całych maszyn przepływowych oraz ich podzespołów.


Publikacje

  1. Żywica G., Bagiński P., Experimental investigation of a foil bearing structure with a polymer coating under static loads, Tribologia 2, (2018) 153-158
  2. Żywica G., Bagiński P., Badania eksperymentalne strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego z powłoką polimerową w zakresie obciążeń statycznych, XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna -, (2018) -
  3. Żywica G., Kiciński J., Bogulicz M., Analysis of the rotor supported by gas foil bearings considering the assembly preload and hardening effect, 10th IFToMM International Conference on Rotordynamics, Rio de Janeiro (Brasil) -, (2018) 208-222
  4. G. Żywica, P. Bagiński, Investigation of gas foil bearing with an adaptive and non-linear structure, Acta Mechanica et Automatica 13(1), (2019) 5-10
  5. G. Żywica, P. Bagiński, Investigation of unconventional bearing systems for microturbines, In: Uhl T. (eds) Advances in Mechanism and Machine Science. IFToMM WC 2019. Mechanisms and Machine Science 73, (2019) 3439-3448