wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych

Kierownik projektu: Grzegorz Żywica

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter naukowo-badawczy, a jego efektem będą głównie publikacje naukowe. W ramach projektu prowadzone będą różnego typu analizy numeryczne wybranych elementów maszyn wirnikowych, takich jak: turbiny parowe i gazowe, mikroturbiny energetyczne, kompresory i turbiny wodne. Obiektem badań będą następujące elementy takich maszyn: wały, łożyska, tarcze wirnikowe, łopatki, korpusy oraz konstrukcje podpierające. Analiza numeryczna będzie obejmowała zarówno obliczenia dynamiczne jak i wytrzymałościowe, w tym: analizę modalną, analizę drgań wymuszonych, analizę trójwymiarowego stanu odkształceń i naprężeń wywołanych siłami statycznymi i dynamicznymi, analizę odkształceń i naprężeń cieplnych, optymalizację strukturalną konstrukcji.

Obiektem badań będą głównie prototypowe maszyny wirnikowe rozwijane w IMP PAN w Gdańsku. Opracowanie nowych konstrukcji takich maszyn wymaga zastosowania nowoczesnych, zaawansowanych systemów komputerowych oraz szczegółowej analizy wszystkich kluczowych podzespołów. Zastosowanie najnowszego oprogramowania MES i CFD pozwala na projektowanie, wielokryterialną optymalizację oraz analizę różnych stanów pracy całych maszyn przepływowych oraz ich podzespołów.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93