wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowego

Kierownik projektu: Tomasz Ferenc

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Wysuwanie się łąkotki ze stawu kolanowego stanowi poważny problem leczniczy, dotyczący większości chorych ze zmianami degeneracyjnymi powierzchni stawowych stawu kolanowego. Jak dotąd nie wprowadzono skutecznego sposobu leczenia tego schorzenia, co wynika z trudności w określeniu przyczyny w/w zjawiska. Związane to jest z brakiem narzędzia diagnostycznego, które umożliwiłoby ocenę zjawiska o charakterze dynamicznym.

Celem pracy będzie stworzenie modelu matematycznego stawu kolanowego uwzględniającego wszystkie elementy stawu odpowiedzialne ze stabilizację łąkotek. Model ten zostanie oparty na badaniach obrazowych wykonanych wcześniej przez Gdański Uniwersytet Medyczny. W modelu takim zostaną wprowadzone zmiany geometrii oraz zmiany materiałowe łąkotek których celem będzie odtworzenie zmian patologicznych występujących w przebiegu procesu degeneracji łąkotki (Łuczkiewicz P, Daszkiewicz K, Witkowski W, Chróścielewski J, Zarzycki W., Influence of meniscus shape in the cross sectional plane on the knee contact mechanics., J Biomech. 2015 Jun 1;48(8):1356-63). Po wykonaniu powyższego zadania zostanie stworzony model odzwierciedlający w możliwie największym stopniu proces wysuwania się łąkotki ze stawu kolanowego, który w kolejnym etapie pracy posłuży do oceny nowej metody leczenia opracowanej we współpracy z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Publikacje

  1. Luczkiewicz P, Daszkiewicz K, Witkowski W, Chróścielewski J, Ferenc T, Baczkowski B, The influence of a change in the meniscus cross-sectional shape on the medio-lateral translation of the knee joint and meniscal extrusion, PLoS ONE 13(2), (2018) 20

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93