Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych

Kierownik projektu: Krzysztof Brusewicz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zbadanie oddziaływań wymuszeń sejsmicznych na obiekty hydrotechniczne, gdyż dotychczasowe wytyczne na świecie nie są szczegółowe. W swojej pracy doktorskiej chciałbym skupić się na sprecyzowaniu skutków wymuszeń sejsmicznych na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych.

Przewiduję, że realizacja tego projektu zajmie mi okres 4 lat (czas odpowiadający trwaniu studiów doktoranckich). W ramach badań mam zamiar przeprowadzić analizę na modelach numerycznych różnych zamknięć stalowych obiektów hydrotechnicznych przy pomocy programu Abaqus. Swoje badania zacznę od wpływu wymuszenia dynamicznego na stalowe zamknięcie segmentowe nie obciążone dodatkowo wodą - przypadek, gdy zbiornik wody górnej jest pusty lub zamknięcie podlega akurat remontowi. W następnej kolejności przeprowadzę analizę wpływu wymuszenia dynamicznego na stalowe zamknięcie segmentowe uzupełniając model obliczeniowy o oddziaływanie wody, do której zamodelowania szczególnie użyteczny jest program Abaqus.

Podczas studiów doktorskich planuję przeprowadzić analizę numeryczną wielu modeli obliczeniowych zamknięć w celu ustalenia podatności oraz odpowiedzi konstrukcji na wymuszenia dynamiczne, a powyżej wymienione dwa przypadki są jedynie pierwszymi propozycjami obliczeń w celu ustalenia szczegółów skutków wymuszeń na stalowe obiekty hydrotechniczne.

Publikacje

  1. Krzysztof Brusewicz, Witold Sterpejkowicz-Wersocki, Robert Jankowski, Modal analysis of a steel radial gate exposed to different water levels, Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics/ Konferencja KNTPH2017 / DE GRUYTER OPEN vol 64 no 1, (2017) 37-47
  2. Krzysztof Brusewicz, Witold Sterpejkowicz-Wersocki, Robert Jankowski, Modal analysis of a fish-belly flap type of steel water gate, Konferencja brak, (2017) brak
  3. Krzysztof Brusewicz, Robert Jankowski, NUMERICAL MODAL ANALYSIS OF A VERTICAL RISING STEEL WATER GATE, Current Scientific Challanges in Concrete and Steel Structures/ Gdańsk University of Technology 1, (2017) 17-26
  4. Krzysztof Brusewicz, ANALIZA MODALNA STALOWEGO ZAMKNIĘCIA OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO, Współczesne budownictwo w badaniach młodych naukowców / Konferencja BalCon 2017/ Politechnika Gdańska WILiŚ 1, (2017) 9-18
  5. Krzysztof Brusewicz , Robert Jankowski , Comparative analysis of different numerical models of a steel radial gate, Balcon 2018 1, (2018) 35-37