Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Krzysztof Brusewicz, Witold Sterpejkowicz-Wersocki, Robert Jankowski, Modal analysis of a steel radial gate exposed to different water levels, Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics/ Konferencja KNTPH2017 / DE GRUYTER OPEN vol 64 no 1, (2017) 37-47
  2. Krzysztof Brusewicz, Witold Sterpejkowicz-Wersocki, Robert Jankowski, Modal analysis of a fish-belly flap type of steel water gate, Konferencja brak, (2017) brak
  3. Krzysztof Brusewicz, Robert Jankowski, NUMERICAL MODAL ANALYSIS OF A VERTICAL RISING STEEL WATER GATE, Current Scientific Challanges in Concrete and Steel Structures/ Gdańsk University of Technology 1, (2017) 17-26
  4. Krzysztof Brusewicz, ANALIZA MODALNA STALOWEGO ZAMKNIĘCIA OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO, Współczesne budownictwo w badaniach młodych naukowców / Konferencja BalCon 2017/ Politechnika Gdańska WILiŚ 1, (2017) 9-18
  5. Krzysztof Brusewicz , Robert Jankowski , Comparative analysis of different numerical models of a steel radial gate, Balcon 2018 1, (2018) 35-37