wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Streszczenie projektu

Poznanie rozkładów przestrzennych pól falowych, zwłaszcza na przestrzeni wielu lat, jest niezbędne do pełnego zrozumienia procesów fizycznych zachodzących w morzach i oceanach. Nie tylko ułatwia poznanie otaczającego nas świata, ale także umożliwia lepsze zarządzanie środowiskiem morskim. Jest to możliwe głównie przez dopasowanie podejmowanych działań do warunków falowych panujących zarówno w danym momencie, jak i w wieloletniej perspektywie. Należy tu podkreślić ogromne znaczenie wiedzy o długoterminowych statystykach charakterystyk falowych, która pozwala na lepsze planowanie prac inżynierskich zarówno na pełnym morzu jak i w strefie brzegowej. Pozwala to nie tylko na bardziej precyzyjne wyznaczanie lokalizacji szeregu inwestycji, takich jak na przykład farmy wiatrowe, ale także na zaplanowanie najdogodniejszych terminów realizowania projektów ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Znajomość długoterminowych statystyk umożliwia również znaczne podniesienie bezpieczeństwa planowanych konstrukcji. Nie można także zapominać o aspekcie ekonomicznym - znajomość lokalnego klimatu falowego zmniejsza ryzyko finansowe inwestycji oraz pozwala na optymalizację wydatków z nimi związanych.

Projekt tu opisywany będzie częścią pracy doktorskiej z zakresu dynamiki morza, realizowanej w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Opierał się będzie na analizie klimatu falowego, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu charakterystyk falowych, takich jak na przykład wysokość fali znacznej, średni kierunek falowania czy widma energetyczne falowania. Oprócz typowych statystyk długoterminowych będą liczone różnego rodzaju charakterystyki probabilistyczne wartości ekstremalnych parametrów falowych. Podstawą badań będą dane z pomiarów i z modeli falowych. Model falowy, uruchomiony w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, pozwala na generowanie wieloletnich szeregów czasowych pełnego zestawu parametrów falowania. Stworzona przy pomocy modelu baza danych jest spójna i kompletna w przestrzeni i w czasie, co pozwala na wychwycenie charakterystycznych cech ekstremalnych zjawisk. Dzięki temu możliwa będzie analiza obecności trendów w kontekście zmian klimatu. Głównym obszarem zainteresowania będą własności pola falowego Morza Bałtyckiego. Ze względu na przewidywaną analizę danych wieloletnich, niezbędny jest dostęp do dużej mocy obliczeniowej i programu MATLAB, za pomocą którego planuje się dokonania wszystkich obliczeń. Przetwarzane dane i tworzone bazy danych wymagać będą względnie dużych przestrzeni dyskowej oraz pamięci RAM. Część danych będzie archiwizowana.

Publikacje

  1. Witold Cieślikiewicz, Aleksandra Cupiał, Długoterminowe statystyki parametrów stanu morza dla obszaru Bałtyku Południowego w latach 1958-2001, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza -, (2017) -
  2. Aleksandra Cupiał, Fale ekstremalne w kontekście klimatu falowego obszaru Bałtyku Południowego w latach 1958-2001, XVI Sympozjum Młodych Oceanografów -, (2017) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93