Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka

Kierownik projektu: Bartosz Zdunek

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

W czasie prac projektowych nad fotelikami samochodowymi, analiza wielu konstrukcji wskazała na brak odpowiedniej ochrony głowy dziecka przy uderzeniu o tylną ścianę fotelika. Problem jest, bardzo istotny, a do tej pory wydaje się być pomijany.

Wyniki prac będą miały istotne znaczenie dla pogłębienia wiedzy na temat wpływu konstrukcji fotelika na bezpieczeństwo dziecka w pojeździe.Tylna ściana fotelika, w przeważającej większości konstrukcji, jest wykonana z polipropylenu pokrytego poliuretanową gąbką tapicerską lub/i styropianem. Materiały te są stosowane raczej ze względów technologicznych, ekonomicznych i estetycznych (korekcja kształtu), niż w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Gąbka tapicerska ze względu na małą sztywność w bardzo małym stopniu bierze udział w pochłanianiu energii w czasie zderzenia.

Problem został rozpoznany podczas badań wykonanych na młocie udarowym. Efekty eksperymentu pozwalają przypuszczać, że zastosowanie odpowiednich materiałów pozwoli zredukować odciążenia głowy dziecka.

Bezpieczeństwo bierne dzieci w pojazdach stanowiło przedmiot wielu wcześniejszych badań, ale do tej pory nie powstało jeszcze opracowanie wiążące parametry konstrukcyjne fotelika ze współczynnikami bezpieczeństwa.

Wyniki badań laboratoryjnych z wynikami symulacji MES pozwalają wytypować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.

Wynikiem prac będzie usystematyzowanie i powiązanie parametrów konstrukcyjnych ze współczynnikami bezpieczeństwa. Wykonane w tym celu prace badawcze pozwolą na ocenę zbieżności i walidację wyników symulacyjnych z wynikami badań obiektów rzeczywistych.Wybrane oprogramowanie CAD i MES pozwoli zaprojektować i modyfikować istniejącą konstrukcję fotelika samochodowego do przewozu dzieci oraz sprawdzić jej wytrzymałość statyczną i dynamiczną.

Wybrane oprogramowanie:

- Abaqus

- HyperWorks

- MSC.Software (Adams, Dytran, Marc, Nastran, Patran)

- Siemens NX