Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznej

Kierownik projektu: Jacek Frost

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projekt jest sprawdzenie wpływu struktury wytwórczej energii elektrycznej na regulację częstotliwości. W ramach wykonywanych prac zostaną zbadane różne struktury wytwórcze uwzględniające źródła wytwórcze ( elektrownie wodne, konwencjonalne, jądrowe, wiatrowe, gazowe i OZE). W ramach prac zostaną zamodelowane źródła wytwórcze wraz z regulatorami blokowymi i regulatorem sieciowym. Oprogramowanie jest niezbędne do rozprawy doktorskiej.