Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływu

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Przepływ w nieszczelności między bandażem a obudową w turbinie jest źródłem znaczących strat, w związku z mniejszą ilością masy wykonującą pracę jak również tworzeniem się dodatkowych wirów na skutek reakcji między strumieniem wypływającym z nieszczelności a głównym przepływem. W związku z tym ograniczenie przepływu w nieszczelności zwiększyłoby sprawność turbiny. Celem badań jest analiza struktury przepływu w nieszczelności, żeby zidentyfikować możliwości zastosowania urządzeń kontroli przepływu by zredukować przepływ przez nieszczelność i tym samym zwiększyć sprawność. Badania są częścią projektu sektorowego Innolot 'Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności'.

Obliczenia będą przeprowadzone na uproszczonym modelu turbiny, w celu zredukowania potrzebnych zasobów obliczeniowych. Ponadto zaplanowano eksperyment, aby zwalidować wyniki obliczeń numerycznych.

Problem został wstępnie przeanalizowany na uproszczonym przepadku wirującego dysku. Wyniki z tej analizy zostały opublikowane w Wasilczuk, Flaszyński, Doerrfer, Task Quarterly 2015, Vol. 19, No. 2 Numerical Simulations of Gap Flow above Rotating Disk.

Publikacje

  1. Wasilczuk, F., Flaszynski, P., Szwaba R., Kaczynski P., Doerffer, P., Marugi K. , Leakage flow analysis in the gas turbine shroud gap, Aircraft Engineering and Aerospace Technology -, (2018) -
  2. Wasilczuk, F., Flaszynski, P., Szwaba R., Kaczynski P., Doerffer, P., Marugi K. , , "Leakage flow analysis in the gas turbine shroud gap", Proceedings of the 2017 EASN International Conference -, (2017) -
  3. Wasilczuk, F., Flaszynski, P., Szwaba R., Kaczynski P., Doerffer, P., "Leakage flow analysis in the gas turbine shroud gap", 2017 EASN International Conference -, (2017) -
  4. Paweł Flaszyński, Michał Piotrowicz, An investigation of hot spot location at turbine inlet - numerical simulations for factor project test rig, TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF FLUID-FLOW MACHINERY 135, (2017) 101?115
  5. F. Wasilczuk, P. Flaszynski, P. Kaczynski, R. Szwaba, P. Doerffer, K. Marugi, Leakage flow analysis in the gas turbine shroud gap, Aircraft Engineering and Aerospace Technology 1, (2018) 1