wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYS

Kierownik projektu: Marek Augustyniak

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt stanowi niezbędną fazę rozpoznania możliwości przygotowywania modeli numerycznych struktur kostnych (kończyn, głowy, miednicy...) w programach HyperWorks i ANSYS. Przed przystąpieniem do fazy badań właściwych, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym, muszą być rozwiązane liczne kwestie techniczne, dotyczące m.in. wielkości i jakości elementów, podpodziału struktury na komponenty, definicji realistycznych danych materiałowych z uwzględnieniem niejednorodności i porowatości. Docelowym kontekstem pracy będzie numeryczne wspomaganie operacji chirurgicznych, oraz produkcja dedykowanych konkretnemu Pacjentowi protez i implantów.

Publikacje

  1. Piotr Borzyszkowski, Praca magisterska pt. "Odtworzenie mikrostruktury kości za pomocą modelowania numerycznego typu 'Lattice Material'", Politechnika Gdańska, WFTiMS -, (2017) -
  2. M. Augustyniak, P. Borzyszkowski, Definition and numerical validation of mechanically biocompatible Lattice Material bone implants for elimination of stress-shielding phenomenon, Medical Engineering and Physics -, (2018) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93