Logowanie do System sprawozdań KDM

Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowych

Kierownik projektu: Maciej Demianowicz

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Podstawowym celem naukowym badań realizowanych w ramach przedłożonego projektu jest zgłębienie natury nierównoważności pomiędzy różnymi formami korelacji przewidywanymi przez mechanikę kwantową: splątaniem, sterowalnością typu EPR-S i nielokalnością typu Bella.

Jako istotny przykład metod, które będą używana należy wymienić programowanie liniowe oraz programowanie SDP. Implementowane będą one w programach Mathematica oraz MATLAB. W programach tych będą także prowadzone obliczenia symboliczne.


Publikacje

  1. Maciej Demianowicz, Remigiusz Augusiak, From unextendible product bases to genuinely entangled subspaces, arXiv -, (2017) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93