Logowanie do System sprawozdań KDM

Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowych

Kierownik projektu: Maciej Demianowicz

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Podstawowym celem naukowym badań realizowanych w ramach przedłożonego projektu jest zgłębienie natury nierównoważności pomiędzy różnymi formami korelacji przewidywanymi przez mechanikę kwantową: splątaniem, sterowalnością typu EPR-S i nielokalnością typu Bella.

Jako istotny przykład metod, które będą używana należy wymienić programowanie liniowe oraz programowanie SDP. Implementowane będą one w programach Mathematica oraz MATLAB. W programach tych będą także prowadzone obliczenia symboliczne.


Publikacje

  1. Maciej Demianowicz, Remigiusz Augusiak, From unextendible product bases to genuinely entangled subspaces, arXiv -, (2017) -
  2. R. Augusiak, M. Demianowicz, J. Tura, Constructing genuinely entangled multipartite states with applications to local hidden variables and local hidden states models , Phys. Rev. A 98, (2018) 012321
  3. M. Demianowicz and R. Augusiak, Entanglement of genuinely entangled subspaces and states: Exact, approximate, and numerical results, Physical Review A 100, (2019) 063218